Contact Us
Welcome to BTCTrade novice group:

BTCTRADE - www.BtcTrade.com

扫描加客服微信号

QQ Group

1群:321918706(2000人群) 2群:301996716 (已滿員) 3群:137619931 (已滿員)
4群:111403143 5群:30194510 (1000人群) 6群:244057533
7群:118303313 8群:301020320 9群:239525679
10群:303568259 11群:143603683 12群:257795630
13群:308611072 14群:322479582 15群:98968729
16群:98968737 17群:56905831 18群:121796116
19群:225214080 20群:305699055 21群:305758283
22群:32759379 (已滿員) 23群:287312111 24群:239771213
25群:258948035 26群:157196197 27群:254774396
28群:229253186 (已滿員) 29群:311494794 30群:122364686
31群:143560842 32群: 308183648 33群:224576235
34群:328259633 35群:217613820 36群:309135234
37群:221662679

以上为比特币交易网的所有官方QQ群,如您加入的比特币交易网QQ群不在以上列表中,其管理员发言不代表比特币交易网立场。 请大家不要相信除官方网站以外的任何非正常渠道充值与交易,谨防上当受骗。


官方微信群:扫描以下二维码添加微信好友,可申请进入BtcTrade官方微信群